Cum creez comenzi rapide pentru secțiuni din aplicația Settings?


#1

Vezi articolul pe site https://www.wfl.ro/windows/tutoriale-windows/comenzi-rapide-sectiuni-settings/

Crearea de comenzi rapide pentru diverse secțiuni ale aplicației Settings din Windows 10 este o operație destul de simplă, pe care o voi descrie în continuare.

Acesta este un ghid simplu, ușor de urmat chiar și de utilizatorii începători în ale Windows 10. Pentru a crea o comandă rapidă (shortcut) spre Battery Saver/Economisire baterie pe spațiul de lucru, urmați pașii de mai jos:

1. Faceți click dreapta (1) pe desktop sau într-un folder deschis în File Explorer, selectați New (2) și apoi Shortcut (3):

2. În dialogul următor copiați oricare dintre opțiunile de pe coloana stângă pentru a obține o comandă rapidă descrisă pe coloana din dreapta a tabelului de mai jos. În exemplul meu am creat o comandă rapidă spre Economisire Baterie:

3. În ecranul următor denumiți semnificativ comanda rapidă pe care ați creat-o:

4. Verificați funcționarea cu un dublu-click pe comanda rapidă:

BONUS: Pentru orice comandă rapidă astfel creată puteți edita proprietățile, unde puteți schimba iconița și puteți asocia o combinație de taste pentru lansarea rapidă:

Iată rezultatul:

În tabelul de mai jos am enumerat comenzile shell din Windows care vor deschide aplicația Settings și diferite secțiuni ale acesteia.

ms-settings: linie de comandă Pagină setări
ms-settings Deschide aplicația Settings
ms-settings:batterysaver Battery saver/Economisire baterie
ms-settings:batterysaver-settings Battery Saver Settings/Setări economisire baterie
ms-settings:batterysaver-usagedetails Battery use/Utilizare baterie
ms-settings:personalization Personalization/Personalizare
ms-settings:colors Personalization – Colors/Personalizare - Culori
ms-settings:personalization-colors Personalization – Colors/Personalizare - Culori
ms-settings:personalization-background Personalization – Background/Personalizare - Fundal
ms-settings:lockscreen Personalization – Lock screen/Personalizare - Ecran de blocare
ms-settings:personalization-start Personalization – Start/Personalizare Start
ms-settings:taskbar Personalization – Taskbar/Personalizare bara de sarcini
ms-settings:themes Personalization – Themes/Personalizare teme
ms-settings:network Network & Internet/Rețea și Internet
ms-settings:datausage Network & Internet – Data usage/Rețea și Internet - Utilizare date
ms-settings:network-mobilehotspot Network & Internet – Mobile hotspot/Rețea și Internet - Hotspot mobil
ms-settings:mobilehotspot Network & Internet – Mobile hotspot/Rețea și Internet - Hotspot Mobil
ms-settings:network-proxy Network & Internet – Proxy/Rețea și Internet - Proxy
ms-settings:network-vpn Network & Internet – VPN/Rețea și Internet - VPN
ms-settings:network-airplanemode Network & Internet – Airplane mode/Rețea și Internet - Mod avion
ms-settings:airplanemode Network & Internet – Airplane mode/Rețea și Internet - Mod avion
ms-settings:network-cellular Network & Internet – Cellular/Rețea și Internet - Celular
ms-settings:cellular Network & Internet – Cellular/Rețea și Internet - celular
ms-settings:network-dialup Network & Internet – Dial-up/Rețea și Internet - dialup
ms-settings:network-directaccess Network & Internet – DirectAccess/Rețea și Internet - AccesDirect
ms-settings:network-ethernet Network & Internet – Ethernet
ms-settings:network-status Network & Internet – Status/Rețea și Internet - Stare
ms-settings:network-wifi Network & Internet – Wifi
ms-settings:wifi Network & Internet – Wifi
ms-settings:network-wifisettings Network & Internet – Wifi – Settings/Rețea și Internet - Setări WiFi
ms-settings:dateandtime Time & language – Date & time/Timp și limbă - Data și ora
ms-settings:speech Time & language – Speech/Timp și limbă - Vorbire
ms-settings:regionlanguage Time & language – Region & language/Timp și limbă - Regiune și limbă
ms-settings:easeofaccess-closedcaptioning Ease of Access – Closed captions/Accesibilitae - Subtitrări
ms-settings:easeofaccess-highcontrast Ease of Access – High contrast/Accesibilitate - Contrast ridicat
ms-settings:easeofaccess-magnifier Ease of Access – Magnifier/Accesibilitate - Mărire
ms-settings:easeofaccess-narrator Ease of Access – Narrator/Accesibilitate - Narator
ms-settings:easeofaccess-otheroptions Ease of Access – Other options/Accesibilitate - Alte opțiuni
ms-settings:easeofaccess-keyboard Ease of Access – Keyboard/Accesibilitate - tastatură
ms-settings:easeofaccess-mouse Ease of Access – Mouse/Accesibilitate - Mouse
ms-settings:emailandaccounts Accounts – Email and app accounts/Conturi - Conturi pentru e-mail și aplicații
ms-settings:yourinfo Accounts – Your info/Conturi - datele tale
ms-settings:emailandaccounts Accounts – Email & app accounts/Conturi - Conturi pentru e-mail și aplicații
ms-settings:sync Accounts – Sync your settings/Conturi - Sincronizare setări
ms-settings:otherusers Accounts – Family & other people/Conturi - Familie și alte persoane
ms-settings:signinoptions Accounts – Sign-in options/Conturi - Opțiuni de autentificare
ms-settings:workplace Access work or school/Acces serviciu sau școală
ms-settings:privacy Privacy/Confidențialitate
ms-settings:privacy-accountinfo Privacy – Account info/Confidențialitate - Informații cont
ms-settings:privacy-backgroundapps Privacy – Background apps/Confidențialitate - aplicații în fundal
ms-settings:privacy-calendar Privacy – Calendar/Confidențialitate - Calendar
ms-settings:privacy-callhistory Privacy – Call history/Confidențialitate - Istoric apeluri
ms-settings:privacy-contacts Privacy – Contacts/Confidențialitate - Contacte
ms-settings:privacy-customdevices Privacy – Other devices/Confidențialitate - Alte dispozitive
ms-settings:privacy-email Privacy – Email/Confidențialitate - E-mail
ms-settings:privacy-feedback Privacy – Feedback/Confidențialitate - Feedback
ms-settings:privacy-location Privacy – Location/Confidențialitate - Locație
ms-settings:privacy-messaging Privacy – Messaging/Confidențialitate - Mesagerie
ms-settings:privacy-microphone Privacy – Microphone/Confidențialitate - Microfon
ms-settings:privacy-motion Privacy – Motion/Confidențialitate - Mișcare
ms-settings:privacy-radios Privacy – Radios/Confidențialitate - Radiouri
ms-settings:privacy-speechtyping Privacy – Speech, inking and typing/Confidențialitate - Vorbire, cerneală și tastare
ms-settings:privacy-webcam Privacy – Camera/Confidențialitate - Camera foto
ms-settings:location Location options/Opțiuni locație
ms-settings:lock Lock options/Opțiuni blocare
ms-settings:windowsinsider Update & security – Windows Insider Program/Actualizare și securitate - Programul Windows Insider
ms-settings:windowsupdate Update & security – Windows Update/Actualizare și securitate - Actualizare Windows
ms-settings:windowsupdate-history Update & security – Windows Update – Update History/Actualizare și securitate -Istoric actualizări Windows
ms-settings:windowsupdate-options Update & security – Windows Update – Advanced options/Actualizare și securitate - Opțiuni avansate
ms-settings:windowsupdate-restartoptions Update & security – Windows Update – Restart options/Actualizare și securitate - Opțiuni repornire
ms-settings:windowsupdate-action Update & security – Windows Update – Check for updates/Actualizare și securitate - verificare actualizări
ms-settings:findmydevice Update & security – Find my device/Actualizare și securitate - Localizare dispozitiv
ms-settings:backup Update & security – Backup/Actualizare și securitate
ms-settings:activation Update & security – Activation/Actualizare și securitate - Activare
ms-settings:developers Update & security – For developers/Actualizare și securitate - Pentru dezvoltatori
ms-settings:recovery Update & security – Recovery/Actualizare și securitate - Restaurare
ms-settings:windowsdefender Update & security – Windows Defender/Actualizare și securitate - Windows Defender
ms-settings:appsfeatures System – Apps & features/Sistem - Aplicații și caracteristici
ms-settings:notifications System – Notifications & actions/Sistem - Notificări
ms-settings:power System – Power & sleep/Sistem - Alimentare și repaus
ms-settings:powersleep System – Power & sleep/Sistem - Alimentare și repaus
ms-settings:defaultapps System – Default apps/Sistem - Aplicații implicite
ms-settings:phone-defaultapps System – Default apps (Windows Phone)/Sistem - Aplicații implicite (Windows Phone)
ms-settings:deviceencryption System – About – Bitlocker/Sistem - Despre - Bitlocker
ms-settings:notifications System – Notifications & actions/Sistem - Notificări și acțiuni
ms-settings:about System – About Windows/Sistem - despre Windows
ms-settings:display System – Display/Sistem - Afișare
ms-settings:screenrotation System – Display – Screen rotation/Sistem - Rotire ecran
ms-settings:multitasking System – Multitasking/Sistem - Multitaskinhâg
ms-settings:maps System – offline maps/Sistem - hărți offline
ms-settings:maps-downloadmaps Download maps/Descărcare hărți
ms-settings:storagesense System – Storage/Sistem - Stocare
ms-settings:optionalfeatures System – Apps & features – Manage optional features/Sistem - Gestionare caracteristici opționale
ms-settings:project System – Projection to this PC/Sistem - Proiectare pe acest PC
ms-settings:tabletmode System – Tablet mode/Sistem - Mod tabletă
ms-settings:autoplay Devices – Autoplay/Dispozitive - Redare automată
ms-settings:bluetooth Devices – Bluetooth/Dispozitive - Bluetooth
ms-settings:connecteddevices Devices – Connected devices/Dispozitive - dispozitive conectate
ms-settings:mousetouchpad Devices – Mouse and touchpad/Dispozitive - Mouse și touchpad
ms-settings:usb Devices – USB/Dispozitive - USB
ms-settings:pen Devices – Pen/Dispozitive - Stilus
ms-settings:printers Devices – Printers & scanners/Dispozitive - Imprimante și scannere
ms-settings:proximity NFC and proximity/NFC și proximitate
ms-settings:typing Devices – Typing/Dispozitive - Tastare
ms-settings:wheel Devices – Wheel/Dispozitive - Rotiță (mouse)